Trên thế giới có rất nhiều người đã dùng corset để có vòng eo con kiến, và hiện đây là biện pháp duy nhất có thể đưa vòng eo của các bạn nhỏ như mong muốn và bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được điều đó. Chúng ta không tham vọng đến vòng eo 40-50cm (vì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe khi eo không cân đối với cơ thể) tuy nhiên, vòng eo 60cm hay 56cm hoàn toàn trong tầm tay của các bạn với áo corset.