Corset 12 Xương Ngắn

SALE

22 Giờ 42 : 11

KẾT THÚC SAU

560,000

-Số xương thép định hình: 12 xương thép
-Số mắc cài: 4 mắc cài làm từ thép không gỉ
-Chiều dài: 23 cm