Corset 12 Xương

SALE

22 Giờ 42 : 11

KẾT THÚC SAU

680,000

– Số xương thép định hình: 12 xương

– Số mắc cài: 5 mắc cài làm từ thép không gỉ

– Chiều dài: 30cm