Corset 14 Xương

SALE

22 Giờ 42 : 11

KẾT THÚC SAU

750,000

-Số xương thép định hình: 14 xương thép.
-Số mắc cài: 4 mắc cài làm từ thép không gỉ.
-Chiều dài: 27 cm