Corset 18 Xương

SALE

22 Giờ 42 : 11

KẾT THÚC SAU

780,000

-Số xương thép định hình: 18 xương thép
-Số mắc cài: 5 mắc cài làm từ thép không gỉ
-Chiều dài: 30 cm