Corset 24 Xương Lưới

SALE

22 Giờ 42 : 11

KẾT THÚC SAU

680,000

-Số xương thép định hình: 24 xương thép
-Số mắc cài: 5 mắc cài làm từ thép không gỉ
-Chiều dài: 30 cm