LATEX FAJAS FLEX 103

1,250,000

-13 xương thép dẻo định hình
-3 nấc mắc cài + 1 mắc cài rời tổng có 6 nấc cài giúp dễ dàng thay đổi độ siết eo tùy thuộc vào trạng thái cơ thể.

Xóa