LATEX FAJAS FLEX 103

SALE

22 Giờ 42 : 11

KẾT THÚC SAU

1,250,000

-13 xương thép dẻo định hình
-3 nấc mắc cài + 1 mắc cài rời tổng có 6 nấc cài giúp dễ dàng thay đổi độ siết eo tùy thuộc vào trạng thái cơ thể.