Latex Vedette 100

SALE

22 Giờ 42 : 11

KẾT THÚC SAU

1,600,000

-Số xương thép định hình: 4 xương
-Số nấc cài: 2 nấc
-Chiều dài: Mặt trước: 29cm, Mặt sau: 38 cm