LATEX FAJAS FLEX 100

1,150,000

-Số xương thép định hình: 13 xương
-Số nấc cài: 3 nấc
-Chiều dài: 26 cm

Xóa