Latex Fajas Flex 200

SALE

22 Giờ 42 : 11

KẾT THÚC SAU

1,350,000

-Số xương thép định hình: 13 xương
-Số nấc cài: 3 nấc
-Chiều dài: Mặt trước: 26cm, Mặt sau: 36cm