Corset 24 Xương V2

SALE

22 Giờ 42 : 11

KẾT THÚC SAU

650,000

Số xương thép định hình: 24 xương thép

Số mắc cài: 5 mắc cài làm từ thép không gỉ

Chiều dài: 30 cm