Corset Muse

SALE

22 Giờ 42 : 11

KẾT THÚC SAU

820,000

– Số xương thép định hình: 26 xương thép dẻo xoắn cá

– Số mắc cài: 5 mắc cài làm từ thép không gỉ

– Chiều dài: 30cm